Boek der profeten

Benjamin ValentineHet boek der profeten is een belangrijk onderdeel van het Squareders boek. Volgens Brace vermeld het boek der profeten een techniek dat mensen in staat steld met het juiste bloed te kunnen reizen tussen werelden, ruimte en tijd. Het boek der profeten is gecodeerd met een alinea codering. Reader is door het personeel getraind om door deze codering heen te lezen alsof het normale tekst is.

Het boek der profeten beschrijft onder meer de val van hen die bezitten. En de verlossing van het volk door een profeet. Het is onduidelijk wat het boek der profeten nog meer te vertellen heeft omdat de meeste stukken nog niet gedecodeerd zijn. Professor Valentine doet een poging om deze codering uit te leggen.

Op een bladzijde van het boek verschijnt een stuk gecodeerde tekst, laten we er vanuit gaan dat het hier om drie alinea’s betreft.
Het gecodeerde stuk tekst begint dan met een 3-. Dit is om aan te geven dat het om drie alinea’s gaat, die gedecodeerd gaan worden. Elk ander getal is natuurlijk ook mogelijk. Na de 3- komen de eerste letters. De eerste letter is de eerste letter van de eerste alinea. De tweede letter is de eerste letter van de tweede alinea. De derde letter is de eerste letter van de derde alinea. De vierde letter is de tweede letter van de eerste alinea enz. Het kan voorkomen dat de eerste alinea korter is dan de tweede en derde. Laten we er even vanuit gaan dat dit zo is. Op een gegeven moment dan zou de eerste Alinea gedecodeerd zijn. De gecodeerde tekst geeft dit automatisch aan met een cijfer 2-. Dit houdt in dat er verder gedecodeerd kan worden op dezelfde manier maar dan alleen voor de alinea’s twee en drie. Totdat deze ook af zijn. Laten we nu er eens vanuit gaan dat het cijfer geen 2- is maar een 4-. Dit zou in de praktijk betekenen dat er twee nieuwe alinea’s bij komen. De letters moeten dan op de plaatsen van Alinea twee, drie, vier en vijf gepositioneerd worden. De codering brengt echter een fout met zich mee, die alleen opgespoord kan worden door de kennis van de taal waarin gecodeerd is. Stel dat Alinea twee korter is dan Alinea één en drie. op een gegeven moment is alinea twee klaar met gecodeerd te worden, maar in de codering van de tekst staat alleen 2-. Het zij betekenen dat er nog twee Alinea’s verder moet worden gedoceerd. Dit verklaard waarom geen computer er in kan slagen deze codering automatisch te vertalen. Alleen iemand met de kennis van de taal weet daardoor of hij door moet gaan met letters te plaatsen op alinea één en alinea drie. Daarbij komt nog eens dat de codering letterlijk rommel bevat dat niet mee gerekend moet worden. Dit kunnen namelijk verkeerde tekens zijn.

Hier even een simpel voorbeeld, van vier zinnen (alinea’s) in een tabel. De tabel zorgt er even voor dat de letters netjes onder elkar te komen ter verduidelijking. In dit voorbeeld is de 1 een spatie.

D E B E E R I S
H E T E I L A N D
E E N M E T R O
G E E N I D E E

De codering in het boek der profeten komt er als volgt uit te zien:

4-DHEHEEEE1TNEB11NEEM1EIEIRLTD1AREINOESD11

Enkele passages zijn hier te lezen. Deze passages zijn gemakkelijke gedecodeerde tekst. Voornamelijk bestaan deze passages uit gedichtjes en korte verhalen.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.