Clone vaten

cloning vatClone vaten, volgens sommige de baarmoeders van de clonen. Een uitvinding van Professor Valentine die het proces voor het creëren van een groep strijders wilde versnellen. Een clonevat bevat een substantie genaamd: “Gecondenseerde mist.” Hierdoor zouden de clonen die eruit voort komen niet nogmaals geïnjecteerd hoeven te worden. De clone vaten zijn een goedkope doeltreffende manier om een leger snel en gemakkelijk met de juiste strijders uit te breiden. Een laborant hoeft alleen maar de genetische code van een persoon te ontcijferen en deze door te geven aan een computer. De computer zoekt tenslotte de juiste DNA strengen bij elkaar en bouwt hieromheen enkele stam cellen. Vervolgens wordt dit als één pakketje in de cellen van een clone gestopt, waarna het met enkele elektronische pulsen tot cel deling wordt gebracht. Binnen enkele dagen vormen zich dan embryo’s. Deze worden voorzichtig uit de clonevat gehaald en gecontroleerd voordat men verder gaat met het proces. De embryo’s die niet voldoen, worden vernietigd waarbij het DNA wordt geregistreerd en terug wordt gebracht bij de andere strengen voor toekomstig gebruik. De embryo’s die wel voldoen, worden aan een infuus gekoppeld en aan een beademing en worden vervolgens terug geplaatst in het vat. Na een maand in het clonevat te hebben gezeten kan de clone vroegtijdig eruit gehaald worden. De clone is dan nog niet volgroeid maar kan wel bevelen opvolgen. De huid is dan nog zwak en dun en vaak zeer pijnlijk. Een vroegtijdige clone leeft niet zo lang, vaak iets korter dan twee weken. Een clone die wel volgroeid is, kan vaak enkele maanden tot jaren door gaan. Enige uitzonderingen zijn clonen die niet versneld zijn gemaakt door het gecondenseerde mist, maar door gewoon vruchtwater. Deze reeks clonen moeten zich op latere leeftijd melden om zich te laten injecteren en trainen alvorens zij door het personeel ingezet kan worden. Dit type clone duurt ongeveer 8 maanden om te maken, en groeit op als een normaal men dat ook zal doen. Door een tekort aan draag moeders, wordt er voor deze methode alleen gekozen wanneer iemand het personeel betaald om zichzelf te laten clonen en zo het zichzelf het eeuwige leven kan schenken.

Eén reactie

  1. Pingback:Squareders – Simvic

Reageren is niet mogelijk